Klasse.FM en Buma/Stemra rechten

Klasse.FM heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziek werken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te (weder)verkopen, verspreiden e.d..

Buma-Stemra licentie: 52506168

Klasse.FM en Sena

Klasse.FM is een niet commercieel online radiostation. Wij brengen een leuke muziekmix zonder enige vorm van reclame. De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd.

Sena muziekgebruik Online Radio

Sena licentie nummer: 52506167